Ez történt...

béresjános"Iskolánk egykori tanárának munkássága egybeforrt a magyar alapfokú hangszeres zenei nevelés állami iskolai hálózatának megteremtésével. Béres János közel hét évtizedes munkássága - a népi kultúra és a népzene iránti elkötelezettsége, hite, szeretete - mindenkire hatást gyakorolt.
Energiája, humora, bölcs életszemlélete átsegítette a legnehezebb élethelyzeteken is. Tanácsaival, útmutatásaival sok fiatal tanár munkáját bátorította.
1952-ben Kodály javaslatára került iskolánkba – akkori nevén az I. sz. Körzeti Zeneiskolába – az igazgató, Czövek Erna hívó szavára. A fiatal és tehetséges zenetanár lelkesedése, kreativitása minden akadályt leküzdött, így a kodályi gondolat, hogy a zene legyen mindenkié, úgy is megvalósulhatott, hogy az éneklés mellett a hangszertanulás által is gazdagította a gyerekeket. A Béres–furulya - amely az eredeti népi furulyák alapján készült – az ének-zene órák és a zeneiskolai fúvós oktatás alaphangszerévé vált. Béres János nevéhez fűződik a tananyag és a módszertan kidolgozása mellett az is, hogy a hangszer megtalálta helyét és szerepét a művészeti életben is. A furulyatanítás kezdeteinek történetét a Taní – TAZI – tani című interjúkötetben idézte fel.
1975 – től az Óbudai Állami Zeneiskolában folytatta munkáját, megteremtve a népzene tanításának első magyarországi műhelyét. Az ő nevéhez kötődik az óbudai iskola népzene tanszakán a tantárgyak kialakítása, az első tanárok meghívása. Nyugdíjba vonulásáig (1990) töretlenül fejlesztette a tanszak működését. A következő évtizedek is számtalan kiadvány, kotta, tanulmány megjelentetésével jelzik tenni akarását a népzene ügyéért.
Generációjának egyik legnagyobb hírnökétől búcsúzunk most, fejet hajtva az életút gazdagsága előtt. Megállunk, hogy köszönetet mondjunk a találkozásokért, a figyelemért, s felismerve az életút példaadását, e szellemi érték nélkülözhetetlenségét, megfogadjuk, hogy annak őrzése és továbbadása mindannyiunk közös ügyévé válik."

Magyar Margit
igazgató

A 2016-ban kiadott interjúkötetben megjelent életútinterjú Béres Jánossal itt olvasható.

 

 emblemablue Tóth Aladár Zeneiskola
Alapfokú Művészeti Iskola
 tehetsegblue Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye
Akkreditált Kiváló Tehetségpont
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
a Debreceni Egyetem és a
Pécsi Tudományegyetem Partneriskolája
 ohnobackground Cím: 1063 Budapest, Szív u. 19-21.
Telefon:
+36-1-4130459
+36-1-3428104
+36-1-4130818

E-mail: tazi@tothaladar.hu

Tóth Aladár Alapítvány
Regisztrált Tehetségpont

Adószám: 19654858-1-41
Bankszámlaszám: 11706016-20718417-00000000
(OTP Bank)

Köszönjük, hogy adója 1%-nak felajánlásával támogatja az alapítványt!