Jó gyakorlataink

A hátrányos helyzetű, speciális nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyerekek iskolai sikertelenségei, kudarcai sokszor vezetnek oda, hogy lemorzsolódnak az iskolából. A hangszeres zenetanulás kezdetekor ugyanazokkal a nehézségekkel szembesülnek, mint a közismereti oktatásban. A Kovács- módszerre (más néven: zenei munkaképesség-gondozás) épülő foglalkozások során ezeket a nehézségeket lehet csökkenteni, hogy a zenetanulás ki tudja fejteni pozitív, fejlesztő hatását.

A módszer mindezen túl segíti a közismereti oktatásban a növendékek előrehaladását az olvasás, írás, számolás területén, a jobb koncentráció, figyelem, pedig nemcsak az iskolai teljesítményt fejleszti, hanem a mindennapi tevékenységeket is megkönnyíti. Így kevesebb stressz lesz az életükben, ettől ritkábban adódnak magatartási zavarok is.
A fejlődés motorja a MOZGÁS.
A Kovács-módszer tematikáját, eszközeit, feladatait és fontos alapelveit megtartva, kiegészítve úgy állítjuk össze a mozgásprogramot, hogy az hatékonyan fejtse ki hatását a hormonális egyensúly helyreállításában – ami szintén összefüggést mutat a viselkedési zavarokkal -, és a tanulási zavarok, nehézségek hátterében álló percepció fejlődési zavarainak fejlesztésében, a két agyfélteke közötti kapcsolatok (idegpályarendszer) erősítésében.
A Kovács-módszer alapvetően fejleszti a szenzoros integrációt is (léggömb, labda, műanyag palack, gumiszalag, ugrókötél sokrétű felhasználása, folyamatosan változó testhelyzet, egyensúly feladatok stb.), de a tudatosan használt többfajta felületű, színű, formájú eszköz ezt még hatékonyabbá teszi.
Kovacs modszerA keresztezett mozgásformák, a kúszó-mászó, ugráló, dobó feladatok fokozott használata, kiegészítése (pl. labda zsonglőrködés tanulása, célba dobás) mind felerősítik a Kovács-módszer hatékonyságát.
A hátrányos helyzetű növendékek iskolai sikertelenségének egyik oka a korlátozott nyelvi kód. Az egyéni és a kiscsoportos foglalkozások alkalmával lehetőség van ennek fejlesztésére is, hogy az iskola által használt kidolgozott nyelvi kódot elsajátítsák. Ez is segíti a szocializációt.
A páros feladatok végzése előkészíti a kamaraegyüttesekben, zenekarokban való közös munkát, ami fejleszti a növendékek szocializációját, kommunikációját, együttműködő képességét, mind az iskolai, mind pedig az iskolán kívüli életükben.
Összefoglalva tehát, nemcsak a hangszeres mozgásokat készítjük elő, fejlesztjük, hanem megteremtjük a hangszeres tanuláshoz elengedhetetlenül fontos képességeket, készségeket, melyeket a közismereti oktatás területén, és a mindennapi tevékenységekben is kamatoztathatnak. Mindezt nem direkt „fejlesztésen” kapják meg, hanem játékos foglalkozáson, ahová zenetanárok és „B” tagozatos növendékek is járnak.

A Kovács-módszer alkalmazása szakvizsgához kötött. Alkalmazhatják az ELTÉ-n végzett fejlesztő pedagógusok, zeneiskolában, ének-zenei általános iskolában, általános és alapfokú művészeti iskolában, óvodában.

Íme néhány gyakorlat, amelyekből bárki összeállíthat egy 30 perces órát.
Kar:
- Ellentétes irányú karkörzés, úgy, hogy a növendék két kezébe különböző felületű (akár nagyságú) labdát adunk. Nehezítés: egyik kezében egy nagyobb szenzoros labdát fog, másikban semmit, és amikor az ellentétes irányú karkörzés során magastartásban találkozik a két kar, az egyik átadja a másiknak a labdát, miközben halad tovább ugyanabban az irányban.
- Oldalsó középtartásban a két kar, mindkét kézben különböző felületű (akár nagyságú) labdát tart, majd karkeresztezés (mintha megölelné magát). Nehezítés lehet, hogy mindig másik kar kerüljön felülre.
Láb:
- Oldalsó középtartás, kis terpeszállás, mindkét kézben különböző felületű (akár nagyságú) labda, majd láblendítés az ellentétes oldali kézhez.
- Alapállás, jobb lábbal kilépni jobbra előre, balra előre, jobbra hátra, balra hátra majd lépés előre jobb lábbal. Ezután ugyanez ballal. Nehezítés, ha lépés közben karkörzést végez a növendék előre vagy hátra.
Törzs:
- Kis terpeszállás, oldalsó középtartás, mindkét kézben különböző felületű (akár nagyságú) labdát tart, törzshajlítás jobbra, balra.
- Nagy (fitnesz) labdán hason fekvés, majd kar-, törzs-, lábemelés. Miközben hátizom-erősítést végez, egyensúlyoz is a labdán (a tanár természetesen mögötte, fölötte áll és segíti, hogy ne boruljon fel.)
- Hasizom erősítő feladatnál használható soft ball, vagyis puha labda. Háton fekvés, talpon a két láb, a két kéz között puha labda, majd törzsemelés.
Légzésserkentő:
- Terpeszállás, karok mélytartásban keresztezik egymást. Ugrás ellentétes kar és láb állásba: lábak keresztezik egymást (X), karok rézsútos mélytartásban.
- Nagylabdán hason fekvés. Előre-hátra „hintázás”.
Nyugtató:
- Nagylabdán ülve csukott szemmel fejkörzés.

Olesiák Fédra

 

 emblemablue Tóth Aladár Zeneiskola
Alapfokú Művészeti Iskola
 tehetsegblue Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye
Akkreditált Kiváló Tehetségpont
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
a Debreceni Egyetem és a
Pécsi Tudományegyetem Partneriskolája
 ohnobackground Cím: 1063 Budapest, Szív u. 19-21.
Telefon:
+36-1-4130459
+36-1-3428104
+36-1-4130818

E-mail: tazi@tothaladar.hu

Tóth Aladár Alapítvány
Regisztrált Tehetségpont

Adószám: 19654858-1-41
Bankszámlaszám: 11706016-20718417-00000000
(OTP Bank)

Köszönjük, hogy adója 1%-nak felajánlásával támogatja az alapítványt!