Esélyegyenlőségi összesítés

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program 2017. évi felülvizsgálat Intézkedési Terve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. féléves tanárképzési gyakorlatok a Tóth Aladár Zeneiskolában

Tisztelt Hallgatók!

 

Kérem, hogy a mellékelt táblázat alapján keressék meg gyakorlatvezető tanárukat, akiknek órarendjét itt tekinthetik meg.

 

Információk a tanítási gyakorlatról:

 

1.            A TMA 120-as képzésben résztvevő hallgatók

 

Tapasztalatok az iskola világából 1. gyakorlat – hospitálás

 

Minden hallgatónak heti 2 órát kellhospitálnia, és heti 2 órában kell konzultáción részt venni. A konzultációs beszélgetések ideje összevonható.

A tanítási órák heti 2x30 vagy 2x45 percesek, a beszélgetések 45 perces tanítási órák. 

 

A hospitálási naplóban a következő adatokat kérjük rögzíteni:

- a látott növendék évfolyama, tagozata,

- az órai anyag rövid megnevezése (pl. 5.A, G-dúr skála akkordfelbontással, Czerny: C-dúr etűd - ismétlés, Bach: h-moll Invenció – új anyag, Haydn: D-dúr Szonáta I. tétel  - kidolgozás).  Vagy bármilyen más módon jelezve az órán végzett zenei tevékenységet.

 

A reflektív naplókat mutassák be gyakorlatvezető tanáruknak. 

A látott tanítási óráról a pedagógiai összefüggéseket, az egymásra épülő zenei folyamatoknak a leírását kell tartalmaznia elsősorban a naplónak.

 

A hospitálás alatt ismerjék meg  a tanári munkának minden részletét, tantervet, pedagógiai programot (elérhető a honlapon), az iskolai munkát. Amennyiben a tanszaknak, vagy az iskolának van közben nyilvános rendezvénye, ezeken is vegyenek részt. A hallgatók nem tanítanak, csak megfigyelnek.

 

2.            A TMA 60-as összefüggő iskolai gyakorlatra érkező hallgatók

 

Heti 7 órában tartózkodnak az iskolában. Ebből 3 órát tanítanak, és 4 órát konzultációval és további hospitálással töltenek (pl. kamarazene órák, zenekari foglalkozások, ami a tanári tevékenységét kiegészítheti).

 

A konzultációk témája a diplomatanítás óravázlatának elkészítésé.

A tematikus terv egy adott zenei anyag több órán átívelő megvalósításának leírása.

Az óravázlat mellé akár az adott tanítási órához kapcsolódva is készülhet ez a terv.

Az óravázlatokban a javasolt szerkezet a következő:

- Fejléc: Iskola neve, tanítás helye, ideje, hangszer, osztály, tagozat, növendék-, gyakorlatvezető tanár-, tanárjelölt neve

- Növendék profil: A tanításon részt vevő gyerek rövid személyiségrajza, elsősorban a zenei képességek, készségek megnevezése, a fejlesztésre irányuló tanári feladatok.

- Az óra menetének leírása: a tanítandó anyag megnevezése, feladat típusok, a feladatok megoldásának részletes leírásai.

 

A 6 hetes gyakorlat után a május 12-ei héten lesznek a tömbösített diplomatanítások.

Tisztelt Látogató!

„Egyes emberek is létre tudnak hozni értékeket, de csak egy közösség tudja azokat életben tartani.” 
(Csíkszentmihályi Mihály) 
 
Tisztelt Látogató!
Kedves Növendékünk, kedves Szülők!
 
1903. szeptember 1-én egy igazi kaput nyitott ki Fodor Ernő (iskolánk alapító igazgatója) az Andrássy út 40-ben a zenét szerető, tanulni vágyó fiatalok számára. Olyan iskolát teremtett Budapest – Terézváros szívében, mely a magyar alapfokú zenepedagógia egyik „értéktára” lett.
 
„…Nekem azonban a bátorsága imponál legjobban. Ami értékest a modern zenepedagógia kitermelt, ami fölött mások vitáznak, gondolkodnak, töprődnek, vagy aggályoskodnak, azt a Fodor Zeneiskola bátran és eredményesen magvalósítja.” – írta Harmat Artur a székesfővárosi zenetanfolyamok szakfelügyelője az egykori évkönyvbe (1928).
A XXI. század első évtizedeiben e gondolatok is vezetik és erősítik pedagógus közösségünket, mikor növendékeink számára megújuló tanítási környezetet álmodunk, új pedagógiai módszerek (Kokas-pedagógia, Kovács-módszer) megismerését tesszük lehetővé. Tanulók, tanárok, szülők, zenebarátok, az iskola fenntartóinak közössége ápolja, védi ezt az értéket, zeneiskolánkat, mely 110 éve üzeni:
„Muzsikálni annyi, mint jobban és mélyebben embernek lenni, mint az élet korlátaiban lehetséges.” (Tóth Aladár)
Magyar Margit intézményvezető

 

Bemutatkozunk azoknak is, akik még sosem jártak a TAZI-ban

 

 

 

T

Priskin Zsuzsanna

A szekszárdi Garay János Ének-Zenei Általános Iskola diákjaként szerette meg a klasszikus zenét. Első énektanárának varázslatos hangulatú órái arra ösztönözték, hogy jelentkezzen a Liszt Ferenc Zeneiskolába. Tanulmányai során több regionális és országos versenyen indult sikerrel, módja nyílt betekinteni az itthoni és külföldi zenei életbe.
 
2002-től a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium növendéke. Több hazai és külföldi gitárfesztiválon, illetve különböző mesterkurzusokon vett részt. Utolsó konzervatóriumi évében megnyerte az V. Országos Andrés Segovia Gitárversenyt.
 
2007 őszétől a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatója, egyetemi évei alatt a koncertezés mellett egyértelműen a tanításnak, illetve a tanári pályára való felkészülésnek szentelte idejét. 2012 tavaszán szerezte meg kitüntetéses Zeneművész-tanári Master diplomáját és kitüntetéses Művész Master diplomáját. 
 
 

Vizeli Máté

1988. szeptember 3-án születtem, Pécsett, de világéletemben Nagykanizsán laktam. Zenei érdeklődésem már nagyon korán megmutatkozott, hiszen alig 5 évesen kezdtem el hegedülni a nagykanizsai Farkas Ferenc Városi Zeneiskolában Plánder Katalinnál, majd Jakobovics Árpádnál. Ebben persze nagy szerepet játszott az is, hogy édesapám, Vizeli József és nagybátyám, Vizeli Balázs is prímás, úgyhogy mondhatni, folyamatos hegedűszó mellett nőttem fel. 12 évesen véglegesen a zenei – igaz, a családi hagyománnyal ellentétben a komolyzenei – pálya mellett döntöttem, ennek érdekében egy évig a budapesti Tóth Aladár Zeneiskolában tanultam Kertészné Véghelyi Krisztánál.
Körülbelül ekkor kezdett el komolyabban érdekelni a zeneszerzés is. 2003-ban felvételt nyertem a szintén budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolába. Itt hegedű szakon Kertész István, zeneszerzés szakon Kocsár Miklós és Csemiczky Miklós tanítványa voltam. 2007-ben érettségiztem és felvételiztem a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre, ahol 2010-ben Bachelor diplomát szereztem, most Masteren másodéves hallgató vagyok, továbbra is Kertész István irányítása alatt. Igaz, nem hivatalosan, de a zeneszerzést is folytatom, állandó jelleggel komponálok, főként a komolyzene és a filmzene keretein belül. Az akadémiai évek alatt úgymond visszatért az életembe a népzene is, amelyet jelenleg ötödik éve a Góbé zenekar alapító tagjaként művelek. Fontosnak tartom a különböző zenei stílusok (komolyzene, népzene, jazz stb.) közötti kapcsolatok felfedezését és felhasználását, ugyanis véleményem szerint ezek egyidejű művelése sokkal inkább elősegíti az ember fejlődését, mintsem hogy hátráltatná, valamint szerintem nem állnak annyira messze egymástól, mint azt sokan gondolják vagy szeretnék.
Tervezem a doktoriskola (DLA) elvégzését is, amelynek ideje alatt főleg ennek a tárgykörnek a kutatásával, kidolgozásával és a klasszikus hegedűtechnikára való alkalmazásával szeretnék foglalkozni.
 

Miért szeretem a hangszerem?

 

Zeneismeret órarendek

 

Hírmondó archívum

 

Hallgass zenét, olvass róla!

 

Fórumozz, kérdezz tőlünk!

 

Hogyan válassz hangszert?