Hogyan működünk?

A Tóth Aladár Zeneiskola alapfokú művészeti iskola. Növendékeink délutáni oktatás keretében hangszeres és a hangszertanulást segítő elméleti képzést kapnak. Emellett csatlakozhatnak a különböző együttesek munkájához. Iskolánkban az óvodás gyermekektől az egyetemista fiatalokig minden korosztály tanulhat. Zeneiskolánk központi épülete Budapest VI. kerületében, a Szív u. 19-21. szám alatt található.

Kihelyezett tagozatok

750 növendékünk közül sokan a központi épületben tanulnak, de közel azonos számú tanulót képezünk a kerület általános iskoláiban, gimnáziumaiban, úgynevezett kihelyezett tagozatokon (telephelyeken) is.

Fontosnak tartjuk, hogy a kisebb gyerekek a saját általános iskolájuk épületében kezdhessék el zenei tanulmányaikat, ezért arra törekszünk, hogy a kihelyezett tagozatokon tanszakaink széles kínálatát nyújtsuk.

Mire jó a zenetanulás?

A zenetanulás a muzsikálás örömén túl

 • fejleszti a memóriát, a logikus gondolkodást, a koncentrációt, az önbizalmat, a szellemi és fizikai állóképességet, a kapcsolatteremtési és együttműködési képességet
 • megtanít a fegyelmezett, rendszeres munkára
 • segít az érzelmek kifejezésében
 • bővíti az általános műveltséget.

A zenetanulás kezdete - Előképző

A zenetanulás első szakasza - a zenei képességek fejlesztése - az előképzős csoportokban történik. Szolfézstanáraink június elején és szeptember elején kezdik szervezni az óvodákban és az általános iskolák 1-2. osztályaiban az előképzős csoportokat. Sok játék, mozgás, gyermekdal segítségével itt ismerkednek meg a kisgyermekek (5-8 éves korban) a zenei írás-olvasás legegyszerűbb elemeivel. Az előképzős csoportokban folyó munka megalapozza a későbbi eredményes hangszertanulást.

Hangszertanulás

A hangszertanulást általában 8 éves kor körül kezdhetik el a gyerekek. Szaktanáraink segítenek a hangszerválasztásban: megvizsgálják a jelentkezők kezét, száját, termetét, hallását, ritmusérzékét, tehát az adottságok alapján felmérik, hogy a kisgyermek milyen hangszeren bontakoztathatja ki leginkább zenei tehetségét. 8 éves kor után a legtöbb hangszeren biztonsággal el lehet kezdeni a tanulmányokat. Ezt segíti az is, hogy néhány hangszerfajta (pl. gordonka, hegedű, gitár, fuvola, kürt) ,,kicsinyített” méretben is létezik.  

Bizonyos tanszakokon a fizikai adottságok határozzák meg a hangszertanulás  kezdetét:

 • magánének (16-18 év)
 • egyes fúvós hangszerek – pl. oboa, fagott, melyek előtt érdemes 1-2 évet furulyázni
 • egyes vonós hangszerek pl. brácsa, nagybőgő, melyek előtt javasolt néhány éven keresztül hegedülni, gordonkázni.

Zeneiskolánkban a rendelkezésre álló hangszereket térítésmentesen kölcsönözzük a beiratkozott növendékek számára.

Tagozatok

A hangszeres órák egyéni oktatás keretében zajlanak, két tagozaton:

 • az ,,A” tagozaton a tanórák heti 2x30 percesek
 • 2. zenei osztály után ,,B” tagozaton, magasabb óraszámban, heti 2x45 percben tanulhatnak a tehetségesebb, illetve a zenei pálya választását fontolgató növendékek.

Kötelező tárgyak

A hangszertanulást az első négy évben heti 2x45 percben a kötelező szolfézs tárgy egészíti ki. A szolfézstanulás segíti a zenei írás-olvasási készségek, a zenei hallás és a memória fejlesztését.

Növendékeink - a négy éves szolfézs alapképzés mellett, illetve utána - többféle kötelező tárgy közül választhatnak:

 • zeneirodalom
 • zeneelmélet
 • kórus
 • kisebb kamaraegyüttesek
 • Tücsökzenekar
 • vonós- és szimfonikus zenekarok
 • gitárzenekar
 • fuvolazenekar
 • klarinétegyüttes
 • ütőegyüttes
 • operastúdió

Zenekarok, együttesek

Az egyéni hangszeres órán megszerzett tudás, akár már 2-3 év tanulás után kamatoztatható a különböző együttesek munkájában. A közös zenélés a legnagyobb élmény, ezért kiemelt feladatunknak tekintjük a zenei közösségek létrehozását, életben tartását. Együtteseink, zenekaraink rendszeresen részt vesznek  hazai és külföldi fesztiválokon, versenyeken, és ezeken nagy sikerrel szerepelnek. 

Néhány helyszín, ahol az elmúlt tíz évben jártunk:

Németország, Szlovénia, Szlovákia, Csehország, Ausztria, Olaszország, Dánia, Norvégia, Svájc, Spanyolország, Nagy-Britannia, Amerikai Egyesült Államok, Kína.

Hangversenyek

A zenetanuláshoz már szinte a kezdetektől hozzátartozik a nyilvánosság előtti szereplés. Ez célt ad a napi gyakorláshoz, valamint a szülők, barátok számára lehetőséget nyújt, hogy kövessék a gyerekek hangszeres tudásának fejlődését. Ünnepi alkalmak ezek – akár egy-egy tanár növendékeinek fellépéseiről, akár az egész iskolát átfogó nagyszabású hangversenyekről van szó. Iskolánk 90 fős hangversenyterme (Fodor-terem) kényelmes és szép helyszínt biztosít ezekhez az alkalmakhoz. Gyakran rendezünk növendékhangversenyeket a tagiskolákban vagy olyan reprezentatív helyszíneken, mint a Régi Zeneakadémia Liszt Ferenc Kamaraterme, a Terézvárosi Templom, a Nádor Terem, Orosz Kulturális Központ, vagy a Zeneakadémia Nagyterme.

A kerület kulturális rendezvényeinek állandó szereplői növendékeink.

Vizsgák

A tanév során kétszer (félévkor és év végén) adnak számot növendékeink tudásukról, fejlődésükről, ami történhet nyilvános vizsgahangverseny keretében, vagy szűkebb körben, a tanszakon tanító tanárok előtt.

A szolfézs és zeneirodalom tárgyakból év végén nyilvános órákat szervezünk.

Táborok

Több éves hagyományra tekintenek vissza jó hangulatú, kellemes vidéki környezetben szervezett nyári táboraink – kamarazenei tábor (Enese), együttesek tábora (Balatonszemes), magánénekesek tábora (Verőce) –, ahol növendékeink a változatos szabadidős programok mellett felkészülhetnek a következő év feladataira is.

Tóth Aladár Alapítvány

A  Tóth Aladár Alapítvány 1991 óta fordít kiemelt figyelmet az iskola működésére. Támogatásai az iskola programjainak (táborok, utazások) megvalósítását segíti. Pályázatain rendszeresen vesznek részt az iskola növendékei, pedagógusai.

Az alapítvány adószáma: 19654858 – 1 - 42.

További információk

A 2011. évi CXC. tv. valamint a 20/2012 (VIII.30.) EMMI rendelet alapján a zeneiskolában tanulók térítési díjat fizetnek.

Az iskola rendszeresen megjelenő Hírmondó című kiadványa tudósít a fontosabb eseményekről, betekintést nyújt a szülők és diákok számára az iskola életébe.

Tanáraink szakmai munkáját gazdag könyv-, kotta- és hanglemeztár segíti.

 

Miért szeretem a hangszerem?

 

Zeneismeret órarendek

 

Hírmondó archívum

 

Hallgass zenét, olvass róla!

 

Fórumozz, kérdezz tőlünk!

 

Hogyan válassz hangszert?